Menu:

Σύνδεσμοι:

-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

- Διεύθυνση Δ.Ε. Αν. Αττικής

-Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

-Ασφάλεια στο διαδίκτυο

-Ψηφιακό σχολείο

 

 

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
   

 

Erasmus+ Club

Τι καινούριο είναι πάλι και τούτο;
Κάτι νέο ως όνομα και στόχος μα κάτι παλιό για το Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων που έχει παράδοση στα Ευρωπαϊκά Πολιτιστικά Προγράμματα Comenius (βλ.1997 και μέχρι τώρα).
Τα μέχρι πρότινος  Comenius αποσκοπούσαν στη διαμόρφωση κοινού πλαισίου εργασίας σχολείων της Ευρώπης, με στόχο τη γνωριμία του «άλλου» που θα μας οδηγούσε στο Ευρωπαϊκό «εμείς».
Τα σημερινά Erasmus+ προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα και αναζητούν πρωτότυπο υλικό συνεργασίας και προτάσεις διδακτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές, οι οποίες θα αποθηκευτούν στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμικό Θησαυρό, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, για κοινή χρήση Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων και Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και απλών πολιτών.

Ποιο είναι το δικό μας θέμα;
Τίτλος: ΕΜΒ, Erasmus Minus Bullying, Σχολείο χωρίς εκφοβισμό – Πρακτικές Πρόληψης και Παρέμβασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
Είμαστε οι συντονιστές μιας ομάδας συνεργασίας δέκα Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Γερμανία, Βέλγιο, Φιλανδία) που έχει ως στόχο τη δημιουργία πρωτότυπου υλικού (τραγούδια, λογότυπα, αφίσες, διηγήματα, ερωτηματολόγια, γρίφους, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταινίες μικρού μήκους) γύρω από το ευαίσθητο θέμα των σχέσεων και συναισθημάτων που δημιουργούνται στον χώρο του σχολείου.

Γιατί εγώ, ο μαθητής, να εμπλακώ;
Για να εκφράσω την δημιουργική μου πλευρά;
Για να γνωρίσω συνομηλίκους μου από όλη την Ευρώπη ;
Για να γνωρίσω άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, να συγκρίνω, να εμπνευστώ και να διακριθώ;
Για να βρω  ιδέες και λύσεις σε θέματα σχέσεων που με απασχολούν;
Για να εξασκήσω τα Αγγλικά μου;
Για να μάθω να χειρίζομαι προγράμματα στον Η/Υ;
Για ποικιλία και αλλαγή;
Γιατί απλά μου αρέσει η συμμετοχή σε μια ομάδα;
Γιατί θα βοηθήσω το σχολείο μου ως προς τη επίλυση διαφορών;
Γιατί θέλω να ακουστεί και η δική μου γνώμη;
Όλοι είναι λόγοι και υπάρχουν άλλοι τόσοι…

Ποιος κάνει τι και πού;
Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε επτά ενότητες/τρίμηνα και τα μέλη του Erasmus+ club  συμμετέχουν στα κομμάτια που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, κατά βούληση.
Το club έχει έναν πυρήνα, αλλά μέλη μπαίνουν και βγαίνουν κατά τη διετή διάρκεια του προγράμματος, μετά από συνεννόηση.
Υπό την καθοδήγηση ειδικών και καθηγητών τα μέλη πληροφορούνται, εκπαιδεύονται, παίζουν βιωματικά παιχνίδια, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ως διαγωνιζόμενοι και ως κριτές κ.α.
Κάποιοι φωτογραφίζουν, κάποιοι γράφουν, κάποιοι παίζουν και κάποιοι βιντεοσκοπούν σε ταινία, κάποιοι….
Κάποιοι φιλοξενούν παιδιά από μια άλλη χώρα (με τα οποία έχουν γνωριστεί διαδικτυακά μέσω  του σχολείου και τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς το οικογενειακό τους προφίλ από τα αντίστοιχα σχολεία ).
Κάποιοι αντίστοιχα (ή και όχι) ταξιδεύουν και φιλοξενούνται (έξοδα εισιτηρίων καλυμμένα από το πρόγραμμα).

Πότε τα προλαβαίνω όλα αυτά;
Η λέξη κλειδί είναι το όλα. Τη σβήνουμε!
Καθένας επιλέγει αυτό που μπορεί με συνέπεια να προσκομίσει.

Πότε συναντιόμαστε;
Στο σχολείο Δευτέρες ή Τετάρτες 14:10 – 15:10, μετά από συνεννόηση, για να οργανωθούμε, να μιλήσουμε με τους Ευρωπαίους φίλους μας στο Skype, να γράψουμε στο blog του club, να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των εργασιών που προηγούνται μιας συνάντησης, για να διατυπώσουμε ερωτήσεις και ιδέες, να εμπνευστούμε, να σκηνοθετήσουμε…

Πάντα και όλοι;
Όχι. Οι εργασίες μοιράζονται κυρίως μέσα σε διδακτικές ώρες διαφόρων μαθημάτων, ασχολούμαστε κάποια Σαββατοκύριακα, μένουμε στο σχολείο όταν μπορούμε και αυτοί που νιώθουν έτοιμοι ταξιδεύουν.
Θα γίνουν 7 ταξίδια μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, εκ των οποίων το ένα τον Ιανουάριο του 2015 θα είναι στην Ελλάδα, δηλαδή το σχολείο μας θα είναι σχολείο υποδοχής και θα φιλοξενήσουμε 18 μαθητές του εξωτερικού. Στα υπόλοιπα 6 ταξίδια θα συμμετέχουν 2 καθηγητές και 2 μαθητές κάθε φορά. Οι μαθητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα κριτήρια και σύμφωνα με της ανάγκες της κάθε συνάντησης θα ταξιδεύουν (ή θα συμπεριλαμβάνονται σε κλήρωση αν οι υποψηφιότητες είναι πολλές).

Πού μπορώ να μάθω για το Erasmus+ γενικότερα;
Μπαίνω στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και ψάχνω..